Cégértékelés

Hitelfelvételek esetében, tőkebefektető bevonásakor, átstrukturáláskor, fejlesztés, beruházás tervezésekor, illetve üzletrészek értékesítése, vásárlása esetében meghatározó tényező, hogy mi a tranzakcióval érintett társaság/üzletrész piaci értéke.

A Nemzetközi Értékelési Standardok (International Valuation Standards, IVS): egy standardgyűjtemény, melyet a Nemzetközi Értékelési Standard Tanács (International Valuation Standard Council, IVSC) nevű nonprofit szakmai szervezet bocsát ki.

Társaságunk cégértékelésre vonatkozó megbízásait az IVS előírásainak figyelembevételével látja el.

Az IVS előírásaival összhangban lévő három alapvető értékelési megközelítés az alábbi:

Piaci alapú értékelés (market approach)

Relatív értékelés (szorzószámos módszer), mely során az értékelő megfelelően megválasztott referenciaminta adataiból képzett szorzószám (pl. EV/EBIT, EV/EBITDA, EV/Árbevétel) segítségével becsli meg a vállalat aktuális piaci értékét.

Jövedelemalapú értékelés (income approach)

Hozamérték számítása, mely során a vállalat értékének forrását az általa a jövőben várhatóan realizált hozamok (cash-flow-k) jelenértéke képezi. Diszkontált cash-flow (DCF) módszer.

Költségalapú értékelés (cost approach)

Vagyonérték számítása, mely során a vállalat értékének forrását az értékelés időpontjában általa birtokolt fizikai vagyon piaci értéke jelenti.

A cégértékelési szolgáltatásunk tartalmazza többek között:

  • a cégstruktúra elemzését,
  • üzleti terv adatok (optimális a középtávú üzletiterv) és tényadatok vizsgálatát, elemzését,
  • piaci kockázatelemzést, versenytárs-elemzést,
  • a cég pénzügyi helyzetének vizsgálatát, elemzését,
  • a cég vagyoni helyzetének vizsgálatát, elemzését,
  • cégérték meghatározása az IVS által meghatározott cégértékelési modellek alkalmazásával.

vissza