Végelszámolások lefolytatása

A végelszámolás egy sokrétű és többlépcsős folyamat, ami számtalan számviteli, adózási, jogi teendővel, ügyintézéssel jár. Amennyiben az élet úgy hozza, hogy a cégét már nem szeretné tovább működtetni, mert nem produkálja a remélt hasznot, és a jövőben sincs kilátása változásra, akkor célszerű elindítani a végelszámolási eljárást. Lényeges szempont, hogy erre csak akkor van lehetősége, ha vállalkozása a tartozásait határidőre ki tudja egyenlíteni, azaz nem fenyegeti fizetésképtelenség.

Társaságunk vállalja, végelszámolási eljárások teljeskörű lebonyolítást, képviseltet illetve a végelszámolási eljárás során felmerülő valamennyi könyvelési, adózási feladatot ellátja, és kézben tartja a teljes folyamatot.

Végelszámolás során számviteli szempontból az alábbi lényeges teendők elvégzése szükséges:

– A nyugdíjbiztosító és az adóhatóság igazolásának megkérése arról, hogy a cég biztosítottjainak adatai átadásra kerültek.

– A társaság vezetésének el kell készítenie a tevékenységet záró beszámolót és a kapcsolódó adóbevallásokat. A kezdőnaptól számított negyvenöt napon belül a beszámolót közzé kell tenni. A volt vezetésnek a kijelölt végelszámolót tájékoztatni kell a folyamatban lévő jog/peres ügyekről, és a munkavállalókat is informálni kell a taggyűlés döntéséről várható intézkedésekről.

– A végelszámoló végelszámolási nyitómérleget kell készít: a kezdőnapot követő negyvenöt napon belül. Továbbá fel kell mérni a cég pénzügyi, vagyoni illetve jövedelmi helyzetét, és be kell hajtani a még nyitott követeléseket. Amennyiben a vállalkozás vagyona a hitelezői igényeket nem fedezi, úgy be kell nyújtani a felszámolási eljárás elrendelésére vonatkozó kérelmet.

– A végelszámolás időszaka alatt folyamatosan vezetni kell társaság könyvelését illetve el kell készíteni minden időszaki bevallást és be kell azokat nyújtani. A könyvelés helyessége rendkívül fontos ebben az időszakban, hiszen a társaság vagyonára vonatkozó információk az eljárás keretében felértékelődnek.

– A végelszámolás befejezéséhez el kell készíteni, majd a legfőbb szerv – például taggyűlés – elé kell terjeszteni a végelszámoló által elkészített zárómérleget, a szöveges zárójelentést, valamint a vagyonfelosztási javaslatot.

Ha tehát nem szeretne egyedül, minden külső segítség nélkül belevágni ebbe az időigényes és komplex feladatba, akkor keressen minket, és bízza ránk ügyeinek intézését!

vissza