Reorganizációs eljáráshoz kapcsolódó tanácsadás

A veszélyhelyzeti jogalkotás részeként kihirdetésre került a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet („Reorganizációs Rendelet”). A Reorganizációs Rendelet deklarált célja a veszélyhelyzet során a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel tovább működésük biztosítása.

A reorganizációs eljárás társaság általi elhatározásához, illetve megindításához az alábbiakban felsorolt főbb dokumentum, kimutatás csoportok szükségesek.

Elkészítendő főbb dokumentum csoportok:

  • Vállalkozás alap dokumentumai
  • A vállalkozás szöveges bemutatása
  • A vállalkozás gazdasági helyzetének bemutatása
  • Vállalkozás jogi helyzetének bemutatása
  • Vállalkozás reorganizációs terve

Társaságunk vállalja tanácsadási szolgáltatás keretében a fenti dokumentumok összeállításában való közreműködését. Munkatársaink több tíz éves számviteli, könyvvizsgálói, felszámolói, adózási, illetve igazságügyi szakértői tapasztalttal rendelkeznek.

Fenti dokumentum csoportok magas színvonalú szakmaisággal való összeállítása rendkívül fontos, mivel ezen dokumentumok vizsgálata alapján születik döntés az eljárás megindíthatóságáról.

vissza